MathReference: Zbirka zadataka
MR-84

Uprostite donji izraz:

a2-9a-3

MR-93

Uprostite sledeći izraz:

2·x23·x34x

MR-98

Racionalisati imenioc razlomka:

12-7+12+7

MR-107

Uprostiti sledeći izraz:

24315-18114+64+7,50+978:3544

MR-110

Uprostiti sledeći izraz:

a2b3·3b37a34·7a3b36

MR-116

Pojednostaviti sledeći izraz:

302+3i

MR-117

Pojednostaviti sledeći izraz:

2-2·53·10-32-3·52·10-4

MR-119

Uprostite sledeći izraz:

2a25b-5÷10a-36b-4

MR-120

Izračunati vrednost sledećeg izraza:

6-47160-2+23-1+14

MR-121

Uprostite sledeći izraz:

2x-nxn-1-1-4x2n-1-1+2x-nxn+1-1

x0

MR-123

Za datu z=1+i vrednost izračunati sledeći izraz:

z-z¯1+z·z¯

MR-124

Uprostiti sledeći izraz:

2xn-2x-n2xn+2x-n+4

x0 ; x-1

MR-537

Rešite donju jednačinu:

log2x=-3

MR-575

Rešiti seledeću jednačinu:

10x+20=40

MR-1

Dve hipotenuze pravouglog trougla su 8 cm i 6 cm. Izračunati obim i površinu trougla.

MR-97

Uprostite sledeći izraz:

4xy·x2y36·x9y86

MR-570 / 1.1

Rešiti jednačinu:

x2-2x-8=0

MR-368 / 12.

Odrediti istinitosne vrednosti iskaza:

p3+2x3-2-3x4=2924 ; x=0,5

q35-y-2y-1=1+3y ; y=2pa zatim odrediti istinitosne vrednosti sledećih iskaza:

a) pqp

b) pqp

MR-527 / 12.

Razred ogranizuje loto igru. Od brojeva 1, 2, 3, 4, 5 izvlače se 3 brojeva. Tomislav na svom tiketu zaokružio brojeve 2, 3 i 5 .
Izračunajte verovatnoću da će Tomislav imati pun pogodak!

MR-227 / 15.
MR-229 / 17.
MR-532 / 17.
MR-230 / 18.
MR-371 / 31.

Dat je skup undefined. Odrediti skupove A i B,

A=x|xS 2x12-xS undefined

zatim odrediti skupove: undefined

MR-125 / 125.

Uprostiti sledeći izraz:

a-1+b-1ba-1+ab-1-1+a-1+b-12-1-a-1-b-1a-1·b-1

MR-126 / 126.

Uprostiti sledeći izraz:

(3-4i)(3+4i)

MR-134 / 134.

Uprostiti sledeći izraz:

2x+2-x22-2x-2-x22+1

MR-135 / 135.

Odrediti prvi izvod sledeće funkcije:

y=10ex-6e2x

MR-136 / 136.

Odrediti prvi izvod sledeće funkcije:

y=e2x-e-3xe5x-e7x

MR-138 / 138.

Odrediti prvi izvod sledeće funkcije:

y=2ax+a3x+14a-x

MR-139 / 139.

Odrediti prvi izvod sledeće funkcije:

y=8x2cos x

MR-140 / 140.

Odredite prvi izvod sledeće funkcije:

y=96x+x

MR-143 / 143.

Határozza meg az alábbi függvény integrálját:

x7dx

MR-147 / 147.

Odrediti vrednost sledećeg izraza:

i225+-i60+i83

MR-152 / 152.

Odrediti vrednost sledećeg izraza:

2i2+(-2i)4

MR-153 / 153.

Odrediti vrednost sledećeg izraza:

1+i21000+1-i21000

MR-162 / 156.
MR-163 / 163.

x+2x-2+x-2x+2=0

MR-192 / 192.

Izrčunajte vrednost donjeg izraza akoj je α=30°.

4-sin α1-sin α-254cos2 α+21+sin α

MR-199 / 199.

Rešiti sledeću jednačinu:

2x5+x4-19x3+19x2-x-2=0

MR-206 / 206.13

Rešiti sledeću jednačinu:

2x-3=x+10-1

MR-221 / 221.
MR-247 / 247.

Odrediti prvi izvod funkcij:

y=ln (3x+4)

MR-248 / 248.

Odrediti prvi izvod funkcije:

y=ln (3x2+2x-6)

MR-249 / 249.

Odrediti prvi izvod donje funkcije:

y=ln sin2x

MR-255 / 255.

Rešitt donju jednačinu:

x+x2-1+x-x2-1=2x+1

MR-273 / 273.
MR-302 / 302.779

Rešite sledeći sistem jednačina:

x2+y2=29x+y=7

MR-334 / 334.

Rešite donju jednačinu:

log10x2+19-log10x-8=2

MR-343 / 343.

Izračunajte površinu paralelograme, ako su visine  3 i 23 cm, dok ugao izmađu njih iznosi 60°!

MR-349 / 349.

Površina romba je 100 cm2, dok njegov oštar ugao iznosi 30°. Izračunajte dijagonale romba!