MR-192 / 192. zadatak

Izrčunajte vrednost donjeg izraza akoj je α=30°.

4-sin α1-sin α-254cos2 α+21+sin α

4-sin α1-sin α-254cos2 α+21+sin α

=4-sin 30°1-sin 30°-254cos2 30°+21+sin 30°

=4-121-12-254322+21+12

=8-122-12-25434+22+12

=7212-253+232

=7·22·1-253+2·23

=7-253+43

=21-25+43

=0

4-sinα1-sinα-254cos2α+21+sinα=0