MR-138 / 138. zadatak

Odrediti prvi izvod sledeće funkcije:

y=2ax+a3x+14a-x

y=2ax+a3x+14a-x

y'=2axlna+3a3xlna-14a-xlna

y'=ln a 2ax+3a3x-14a-x

y'=ln a 2ax+3a3x-14a-x

y'=ln a 2ax+3a3x-14ax