MR-135 / 135. zadatak

Odrediti prvi izvod sledeće funkcije:

y=10ex-6e2x

y=10ex-6e2x

gx=2x 

g'x=2

y=10ex-6egx

y'=10·ex-6·egx·g'x

y'=10·ex-6·e2x·2

y'=10ex-12e2x