Veza između logaritama različitih osnova

Ključne reči: logaritam, osnova, konverzija
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika
l o g a x = l o g b x l o g b a
l o g a b · l o g b a = 1
a l o g b c = c l o g b a
l o g a x = l o g a n x n
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika