Množenje i deljenje kompleksnih brojeva

z1=a1+ib1 ; a1,b1 , i=-1
z2=a2+ib2 ; a2,b2 , i=-1
r1=a12+b12 ; r2=a22+b22
tgφ1=b1a1(a10) ; tgφ2=b2a2(a20)

Množenje kompleksnih brojeva

z1·z2=a1·a2-b1·b2+i·a1·b2+a2·b1
z1·z2=r1·r2cosφ1+φ2+i·sinφ1+φ2

Deljenje kompleksnih brojeva

z1z2=r1r2cosφ1-φ2+i·sinφ1-φ2
Ključne reči: množenje i deljenje kompleksnih brojeva