Korenovanje kompleksnih brojeva

Ključne reči: Korenovanje kompleksnih brojeva
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika
z=a+ib  ;  a, b, i=-1
r=a2+b2, tg φ=ba (a0)
z=r·eφi=r·cos φ+i·sin φ
zk=zn=rn·cos φ+2kπn+i·sin  φ+2kπnk=0,1,2,3,...,n-1

Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika