Központi szög - Kerületi szög

  • α - Központi szög: csúcsa a kör O középpontja és szárai a kör A és B pontjaiban végződő sugarak
  • β - Kerületi szög: csúcsa a körvonal egy pontja, szárai pedig a kör két húrja

Kerületi és középponti szögek tétele

Adott körben adott AB¯ húrhoz (vagy ívhelz AB) tartozó kerületi szög mindig fele az húrhoz tartozó középponti szögnek: α=2β

Központi szög - Kerületi szög

Egy központi szöghöz számtalan kerületi szög tartozik. Mindegyikre vonatkozik a fent említett szabály: α=2β

Központi szög - Kerületi szög

Kulcsszavak: központi szög, kerületi szög, kerületi és középponti szögek tétele