Trigonometria

Veza između trigonometrijskih funkcija istog ugla

Ključne reči: Veza između trigonometrijskih funkcija istog ugla

s i n 2 α + c o s 2 α = 1
t g α = s i n α c o s α , c t g α = c o s α s i n α , c t g α = 1 t g α
1 + t g 2 α = 1 c o s 2 α , 1 + c t g 2 α = 1 s i n 2 α
s i n α = c o s ( 90 α ) , c o s α = s i n ( 90 α )
t g α = c t g ( 90 α ) , c t g α = t g ( 90 α )