Trodimenzionalne figure

Pravilni poliedri

Ključne reči: Pravilni poliedri, Platonova tela, Tetraedar, Heksaedar (Kocka), Oktaedar, Dodekaedar, Ikosaedar

Naziv Tetraedar Heksaedar
(Kocka)
Oktaedar Dodekaedar Ikosaedar
Slika Tetraedar Heksaedar (Kocka) Oktaedar Dodekaedar Ikosaedar
Mreža Mreža tetraedar Mreža heksaedra (kocke) Mreža oktaedra Mreža dodekaedra Mreža ikosaedra
Broj površi 4 6 8 12 20
Vrsta površi jednakostranični trougao kvadrat jednakostranični trougao pravilni petougao jednakostranični trougao
Dualitet tetraedar oktaedar hexaedar ikosaedar dodekaedar
Broj ivica 6 12 12 30 30
Broj temena
4 8 6 20 12
Broj ivica iz jednog temena 3 3 4 3 5
Broj prostornih dijagonala
0 4 3 100 36
Ugao između površi
≈70°31'43,61'' 90° ≈109°28'16,39'' ≈116°33'55,84'' ≈138°11'22,87''
Površina 3 a 2 6 a 2 2 3 a 2 3 25 + 10 5 a 2 5 3 a 2
Zapremina 2 a 3 12 a 3 2 a 3 3 ( 15 + 7 5 ) a 3 4 ( 15 + 5 5 ) a 3 12
Poluprečnik opisane sfere 6 a 4 3 a 2 3 a 2 3 ( 1 + 5 ) a 4 10 + 2 5 a 4
Poluprečnik upisane sfere 6 a 12 a 2 6 a 6 1 2 25 + 11 5 10 a 42 + 18 5 12 a
Srednji poluprečnik
2 a 4 2 a 2 a 2 ( 5 + 3 ) a 4 ( 1 + 5 ) a 4