Mértani sorozat

A mértani sorozat egy olyan számsorozat, amelyiknél bármely két szomszédos tag hányadosa állandó. Pl.: 1, 2, 4,.....,32,64,128,...

a 1 , a 2 , a 3 , . . . , a n 1 , a n , a n + 1 , . . .

A sorozat n-edik tagja:

a n = a 1 q n 1
| a n | = a n 1 a n + 1 ,     n > 1

Az első n tag összege:

S n = a 1 q n 1 q 1 ,     q 1
Kulcsszavak: Mértani sorozat