Egyenes és fordított arányosság

Egyenes arányosság

Ha két változó mennyiség összetartozó értékeinek az aránya állandó,
akkor azt mondjuk, hogy az a két mennyiség egyenesen arányos.
(Amennyiben az egyik változó növekszik, növekszik a másik is.)

yx=k
y=k·xa cb da:b=c:da·d=b·c

(A nyilak iránya a változók növekedését követi.
Az arányosság felírásánál kövesse a nyilak irányát!)

Példa:
2 könyv 6 eruróba kerül. Mennyibe kerül 10 könyv?
(egyenes arányosság: több könyv-több pénz)2 könyv 6 10 könyv  x 2:10=6:xx=30

Fordított arányosság

Ha két változó mennyiség összetartozó értékeinek a szorzata 0-tól különböző állandó,
akkor azt mondjuk, hogy az a két mennyiség fordítottan arányos.
(Amennyiben az egyik változó növekszik, a másik csökken.)

y·x=k
y=kxa cb da:b=d:ca·c=b·d

(A nyilak iránya a változók növekedését követi.
Az arányosság felírásánál kövessük a nyilak irányát!)

Példa:
Két munkás egy munkát 20 nap alatt végez el. Ugyanazt a mukát 5 munkás hány napa alatt végzi el?
(fordított arányosság: több munkás-kevesebb nap)2 munkás 20 nap5 mukás   x nap2:5=x:20x=8

Kulcsszavak: