Najveći zajednički delilac i najmanji zajednicki sadržalac

Najveći zajednički delilac dva prirodna broja m i n je:

NZD(m;n)=(m;n)=l

Euklidov algoritam za određivanje najvećeg zajedničkog delioca NZD

Primer: NZD (246;132)=(246;132)=6

246=132·1+114132=114·1+18114=18·6+66=6·1+0

Najmanji zajednički sadržalac NZS

Najmanji zajednički sadržalac dva prirodna broja m i n je:

NZS(m;n)=[m;n]=k

Veza između najmanjeg zajedničkog sadržaoca i najvećeg zajedničkog delioca

(m;n)·[m;n]=m·n

Pimer: NZS (246;132)=[246;132]=5412

246;132=246·132(246;132)=246·1326=5412

Relativno prosti (prim) brojevi

Dva broja m i n su relativno prosti (prim) brojevi, ako je najmanji zajednicki sadržalac ta dva broja NZS(m;n)=[m;n]=1

Ključne reči: