Számhalmazok

Természetes számok

=0,1,2,3,4,5,6···

Egész számok

=···,-3,-2,-1,0,1,2,3,···

Racionális számok

=pq|p,q, q0

Két egész szám hányadosaként felírható számokat racionális számoknak nevezzük.

Irracionális számok

*=···,-3,2,π,e,···

A nem szakaszos végtelen tizedes törtekett irracionális számoknak nevezzük.

Valós számok

=*

A racionális és irracionális számok halmazának únióját valós számoknak nevezzük.

Komplex számok

=a+ib | a,b, i=-1

A számhalmazok kapcsolata

Kulcsszavak: számhalmazok, természetes számok, egész számok, racionális számok, irracionális számok, valós számok, komplex számok, számhalmazok kapcsolata