Halmazműveletek azonosságai

A¯¯=A
¯=Ω
Ω¯=
A=A
AΩ=A
AΩ=Ω
 
A=A

Kommutativitás

AB=BA
AB=BA

Asszociativitás

ABC=ABC
ABC=ABC

Disztributivitás

ABC=ABAC
ABC=ABAC

Abszorpciós szabály

AAB=A
AAB=A

Idempotencia

AA=A
AA=A

De Morgan-szabályok

AB¯=A¯B¯
AB¯=A¯B¯
Kulcsszavak: