Események, műveletek eseményekkel, teljes eseményrendszer

Események

Az Ω-val jelölt eseménytér részhalmazait eseményeknek nevezzük (A)

Ω, A

Lehetetlen esemény

Biztos esemény

Ω

Műveletek eseményekkel

Az az esemény, amely akkor és csak akkor következik be, amikor az A és B események legalább egyike bekövetkezik.
AB=A+B
Műveletek eseményekkel

Az az esemény, amely akkor és csak akkor következik be, amikor az A és B események mindegyike bekövetkezik.

AB=A·B
Műveletek eseményekkel

Az az esemény, amely akkor és csak akkor következik be, amikor az A bekövetkezik de B nem.
AB
Műveletek eseményekkel

Az az esemény, amely akkor és csak akkor következik be, amikor az A esemény nem következik be.

A¯
Műveletek eseményekkel

B esemény maga után vonja A eseményt

BA

Műveletek eseményekkel

A és B egymást kizáró események.
Műveletek eseményekkel

 

Teljes eseményrendszer

i=1nAi=A1+A2+A3+...+An=Ω

Két esemény nem történhet meg egyidejűleg.

Ai·Aj=, ij
Kulcsszavak: események, műveletek eseményekkel, teljes eseményrendszer