Granična vrednost funkcije

limxx0c=c,  c
limxx0c·fx=c·limxx0fx  c

Ako obe funkcije imaju konačne granične vrednosti, onda važe osobine

limxx0fx±gx=limxx0fx±limxx0gx
limxx0fx·gx=limxx0fx·limxx0gx
limxx0fxgx=limxx0fxlimxx0gx,  limxx0gx0
Ključne reči: granična vrednost funkcije, osobine