Statistika

Karakterizacija statističkih podataka

  • Modus je vrednost koja se u uzorku ili grupi podataka pojavljuje najčešće.
  • Medijana je srednja vrednost po položaju. U slučaju populacije sa konačnim brojem elemenata, medijana je srednja vrednost među podacima raspoređenim u nizu, u slučaju neparnog broja podataka, a u slučaju parnog broja podataka, prosek od dve srednje vrednosti.
  • Uzorački raspon aje razlika najvećeg i najmanjeg podatka.

Prosek uzorka:

x=x1+x2+x3+....+xnn

Standardna devijacija

σ=x1-x2+x2-x2+ +xn-x2n

Ključne reči: