MR-700 / 3. példa

Az alaphalmaz legyen az egyjegyű pozitív egész számok halmaza. Az alaphalmaz
részhalmazai közül az A halmaz legyen a prímszámok halmaza, a B halmaz pedig legyen
a 3-mal osztható számok halmaza.
Elemei felsorolásával adja meg a B és az AB halmazt!

Az alaphalmaz vagy más néven U univerzum a leírás alapján, az egyjegyű pozitív egész számok halmaza:
(FIGYELEM: A nulla se nem pozitív, se nem negatív szám!)

U=1,2,3,4,5,6,7,8,9

Az A halmaz elemei az U halmazban található prímszámok:
(FIGYELEM: Az 1 nem prímszám!)

AU=2,3,5,7

Az B halmaz elemei az U halmazban található hárommal osztható számok.

BU=3,6,9

A B halmaz komplementer halmaza (vagy kiegészítő halmaza) az a halmaz, aminek elemei az alaphalmazban (Univerzumban U) benne vannak, de a B halmazban nincsenek.

B=1,2,4,5,7,8

B¯A=2,5,7