Mathematic Problems
x3+216x3=36-x3
x3+216x3=36-x3
x3+216x3=36-x3 |·x3
x3+216x3·x3=36·x3-x3·x3
x3+216=36x3-x6
x6+x3-36x3+216=0
x6-35x3+216=0
x3=t x6-35x3+216=0  t2-35t+16=0
t2-35t+216=0
t2-35t+216=0   a=1; b=-35; c=216
t1,2=35±352-4·1·2162·1
t1,2=35±1225-8642=35±3612=35±192
t1=35+192=542=27
t2=35-192=162=8
t1=27; t2=8
x13=t1 x13=27  x1=273=3
x23=t2 x23=8  x2=83=2
 x1=3 ;  x2=2
Helyettesítse az x3 kifejezést t-vel.
Helyettesítse az x3 kifejezést t-vel.
Zamenite izraz x3 sa t.
x1=3 ; x2=2