MR-711 / 13. példa

Adott a valós számok halmazán értelmezett f függvény: xx+32-2,25.

a) Mit rendel az f függvény az x=1-hez?

b) Adja meg az f függvény zérushelyeit!

c) Az alábbi mondatban húzza alá a megfelelő szót (maximuma vagy minimuma), és egészítse ki a mondatot a pontozott helyeken a hiányzó számokkal úgy, hogy igaz állítást kapjon!
   Az f függvénynek az x = …… helyen (maximuma / minimuma) van, melynek értéke …… .

d) Adja meg az alábbi állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszát indokolja!
    Az f függvény értékkészlete a valós számok halmaza.

a) Mit rendel az f függvény az x=1-hez?

f1=1+32-2,5=42-2,25=16-2,25

f1=13,75

b) Adja meg az f függvény zérushelyeit!

f(x)=x+32-2.25=0

x2+2·x·3+32-2.25=0

x2+6x+9-2.25=0

x2+6x+6.75=0

a=1 ; b=6 ; c=6,75

x1,2=-b±b2-4ac2a=-6±62-4·1·6,752·1

x1,2=-6±36-272·1=-6±92=-6±32

x1=-6+32=-32

x1=-32=-1,5

x2=-6-32=-92

x2=-92=-4,5

x1=-1,5  x2=-4,5

c) Az alábbi mondatban húzza alá a megfelelő szót (maximuma vagy minimuma), és egészítse ki a mondatot a pontozott helyeken a hiányzó számokkal úgy, hogy igaz állítást kapjon!
   Az f függvénynek az x = …… helyen (maximuma / minimuma) van, melynek értéke …… .

A szélsőérték helye, akár minimum, akár maximum, mindíg a két zérus hely között van félúton:

xE=x1+x22

xE=x1+x22=-1,5+-4,52=-62

xE=-3

f-3=-3+32-2,25=02-2,25

f-3=-2,25 

Mivel az a) pont alapján f(1)=13,75, és f(-3)=-2,25 ezért az f(-3) a legkissebb érték azaz MINIMUM

f-3=-2,25 MINIMUM

d) Adja meg az alábbi állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszát indokolja!
    Az f függvény értékkészlete a valós számok halmaza.

Az értékkészlet a függvény lehetséges értékeit jelenti. Mivel a függvénynek van minimuma, aminek értéke -2,25, ezért például a -5 nem része az értékkészletnek.

Az állítás hamis.