Mathematic Problems
390. példa

Rešite jednačinu sin x = 1 nad skupom realnih brojeva!

sinx=1
y=sinx
1.svg
x=arcsin1
x=π2+k·2πk
Idézze fel az y=sin x függvény grafikonját!
Remember the graph of the y = sin x function!
Setite se grafikona funkcije y=sin x !
x=π2+k·2πk