Mathematic Problems
382. példa

Rešite donju jednačinu nad skupom realnih brojeva!
Rešenje zaokružite na tri decimale!

2x=10

2x=10
2x=10 log10()
log102x=log1010
x·log102=1
x=1log102
x=10.301
x=3,322
Vegye a jobb és a bal oldal tizes alapú logaritmusát!
Take the logarithm with base 10 from the left and right sides!
Uzmite logaritam sa osnovom 10 od leve i desne strane!
x=3,322