Formule

Ključne reči: matematika, formule

Razmišljanje

Opšte informacije

Teorija brojeva

Binomna teorema

Kombinatorika

Cnk=(nk)
V n k = n ! ( n k ) !
 

Skupovi

Logika

Grafovi

Algebra

Polinomi

Nizovi

a n = a a + ( n 1 ) d
a n = a 1 q n 1
 

Logaritam

logab=c ac=b
l o g a x = l o g b x l o g b a
 

Stepenovanje

Korenovanje

Proporcije

Nejednačine

 

Jednačine

 

Kompleksni brojevi

Interest Calculation

 

Geometrija

Trigonometria

Dvodimenzionalni oblici

Trodimenzionalne figure

Vektori

a · b = | a | | b | c o s α
 

Analitička geometrija u ravni

x 2 + y 2 = r 2
y = k x + n
x2a2+y2b2=1
 

Matematička analiza

Važne funkcije

Transformacija funkcija

Granična vrednost

Diferencijalni račun

ddxfx=f‵x

( f · g ) = f · g ± f · g
 

Integralni račun

fxdx=Fx+C
c f ( x ) d x = c f ( x ) d x
abfxdx=Fb-Fa
 

Verovatnoća i statistika

Verovatnoća

Statistika