Mathematic Problems
99. példa

Zbir dve strancie trougla je 15 jedinica, a visine koje njima odgovaraju su 4  i 6 jedinica. Izračunati površinu trougla.

P=a·ha2=b·hb2
a·ha2=b·hb2
a·ha2=b·hb2·2
a·ha=b·hb
a·4=b·6
a=6b4=3b2
a+b=15
3b2+b=15
3b2+b=15 ·2
3b+2b=30
5b=30
b=305
b=305=6
b=6
P=b·hb2=6·62
P=18
P=18