MR-696 / 15. példa

Számítsa ki egy 12 cm alappal rendelkező egyenlő szárú háromszög területét, ha az alaphoz tartozó magasság megegyezik az alap és a szár(ak) felezőpontját összekötő szakasz hosszával.

Az EFC szög szintén α mivel az AF szögszár merőleges a CF szárra és az AE szögszár perdig merőleges az EF szögszárra (Merőleges szárú szögek azonossága).

b2=62+ha2

b4 : ha=ha : b

ha2=b24

ha=b2

b2=62+b24|·4

4b2=4·62+4·b24

4b2-b2=4·62

3b2=4·62

b2=4·623

b=4·623=4·623=2·63·33=2·6·33=2·2·3·33

b=43

ha=b2=432=2·2·32

ha=23

T=a·ha2=12·232

T=123