MR-694 / 13. zadatak

Osnovice trapeza su 24 cm i 10 cm, a kraci 13 cm i 15 cm. Izračunati površinu trapeza.

x+10+y=24

y=24-10-x

y=14-x

Visina h deli trapez na levi i desni desni pravougli trougao. Potrebno je napisati Pitagorinu teoremu, za ova dva pravougla trougla:

152=x2+h2

h2=152-x2

132=h2+y2

h2=132-y2

152-x2=132-y2

152-x2=132-14-x2

152-x2=132-142-2·14·x+x2

152-x2=132-142+2·14·x-x2

152=132-142+2·14·x

225=169-196+28·x

28x=225-169+196

28x=252

x=25228

x=9

y=14-x=14-9

y=5

h2=152-x2=152-92=225-81=144

h=144

h=12

P=m·h=a+c2·h=24+102·12=342·12=2·172·12

P=204