MR-689 / 9. zadatak

Jednakokraki trapez osnovice 8 cm i 2 cm, opisan je oko kružnice. Izračunati površinu trapeza.

Pošto, prema zadatku, u trapezu postoji tangentni krug, ovaj trapez je tangentni četvorougao! Prema tome, može se napisati sledeća relacija:

a+b=c+c

8+2=2c

2c=10

c=102

c=5

c2=a-b22+h2

52=8-222+h2

52=32+h2

25=9+h2

h2=25-9

h2=16

h=16

h=4

h=2·r

r=h2=42

r=2

P=s·r

s=a+b+c+c2=8+2+5+52=202

s=10

P=s·r=10·2

P=20