MR-684 / 4. zadatak

Stranice pravougaonika su 3cm i 1cm. Konstruisane su sve četiri simetrale njegovih uglova do uzajamnih preseka. Izračunati površinu dobijenog četvorougla čija su temena presečne tačke simetrala.

x2+x2=12

2x2=1

x2=12

x=12=12

x=12|·22

x=22

P=2x2

P=4x2

P=4222

P=4·2222

P=4·24

P=2