MR-679 / 1. zadatak

Izračunati površinu pravougaonika čiji je obim 14 dm, a dijagonala 5 dm.