Mathematic Problems
423. példa

Egy 20 fős társaság tagjait az április havi szabadidős tevékenységeikről kérdezték.  Mindenki három eldöntendő kérdésre válaszolt (igennel vagy nemmel).
I. Volt-e moziban?
II. Olvasott-e szépirodalmi könyvet?
III. Volt-e koncerten?

A válaszokból kiderült, hogy tizenketten voltak moziban, kilencen olvastak szépirodalmi könyvet, és négy fő járt koncerten. Öten voltak, akik moziban jártak és szépirodalmi könyvet is olvastak, négyen pedig moziban és koncerten is jártak. Hárman mindhárom kérdésre igennel válaszoltak.
a) Hány olyan tagja van a társaságnak, aki mindhárom kérdésre nemmel válaszolt?

A társaság 20 tagja közül véletlenszerűen kiválasztunk kettőt.
b) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy legalább az egyikük volt moziban április folyamán!
Attól a kilenc személytől, akik olvastak áprilisban szépirodalmi könyvet, azt is megkérdezték, hogy hány könyvet olvastak el a hónapban. A válaszok (pozitív egész számok) elemzése után kiderült, hogy a kilenc szám (egyetlen) módusza 1, mediánja 2, átlaga 9 16, terjedelme pedig 2.
c) Adja meg ezt a kilenc számot!

a) Hány olyan tagja van a társaságnak, aki mindhárom kérdésre nemmel válaszolt?
Hárman mindhárom kérdésre igennel válaszoltak.

Öten voltak, akik moziban jártak és szépirodalmi könyvet is olvastak. (3+2=5)

Négyen moziban és koncerten is jártak. (1+3=4)

Négy fő járt koncerten. (1+3+0+0=4)

Kilencen olvastak szépirodalmi könyvet. (0+3+2+4=9)

Tizenketten voltak moziban. (1+3+2+6=12)

20 – (6+1+3+2+4) = 4 olyan tagja van a társaságnak, aki mindhárom kérdésre nemmel válaszolt.