MR-412 / 8. példa

Az alábbi ábrán a [–3; 2] intervallumon értelmezett x-2·x-1+3 függvény grafikonja látható.
Adja meg a függvény értékkészletét!

412_1.svg

y=-2·x-1+3
2.svg
y-5,3
A függvény értékkészlete az y tengelyen olvasható le!
y-5,3