MR-405 / 6. példa

Egy háromszög 3 cm és 5 cm hosszú oldalai 60º-os szöget zárnak be egymással.
Hány centiméter hosszú a háromszög harmadik oldala?

c2=a2+b2-2·a·b·cosγ
c2=32+52-2·3·5·cos60°
c2=9+25-30·12
c2=34-15
c2=19
c=19
Mivel ismert két befogó és a közöttük lévő szög, alkalmazza a koszinusz-tételt.
c=19