Mathematic Problems
373. példa

Az ABCD húrtrapéz oldalainak hossza: AB = 5 cm, BC = 2,5 cm, CD = 2 cm és DA = 2,5 cm.

373_1.svg 

a) Számítsa ki a trapéz szögeit!
b) Határozza meg az ABC és ACD háromszögek területének arányát!
c) A trapéz belső szögeit egy-egy 5 mm sugarú körívvel jelöltük. Számítsa ki a négy körív hosszának összegét!

2.svg
a) BT=5-22=1,5
BCTcosβ=BTBC=1,52,5=0,6
β=arccos0,6
β=53,13°
α=β=53,13°
α+γ=180°
γ=180°-α=180°-53,13°
γ=126,87°
δ=γ=126,87°
3.svg
b) BCT2,52=m2+1,52
m2=2,52-1,52
m2=522-322=254-94=164=4
m=2
TABC=AB·m2=5·22=5cm2
TACD=CD·m2=2·22=2cm2
TABCTACD=52
4.svg
c) α+β+γ+δ=360°
l=2rπ=2·0,5·π
l=π cm
A C pontból meghúzott megaság egy BCT derékszögű háromszöget alkot. Ennek segítségével kiszámítható a β szög!
The height m of the trapezoid drawn from point C creates a right angled triangle BCT. Using this triangle calculate the angle β!
Visina m trapeza povučen iz tačke C i obrazuje pravougli trougao BCT. Iz ovog trougla izračunajte ugao β!
Számolja ki mindkét háromszög területét az m magasság segítségével!
Calculate the area of both triangles using height m!
Odredite površine oba trougla pomoću visin m!
Mivel a négy belső szög összege 360°, ezért a négy körív egy teljes kört alkot!
Since the sum of the four inner angles of trapezoid is 360°, the four arcs forms a complete circle!
Pošte je zbir unutrašnjih uglova trapeza je 360°, četiri kružna luka obrazuju pun krug!
a) α=β=53,13°, δ=γ=126,87°b) TABCTACD=52c) l=π cm