Mathematic Problems
345. példa

Oko kružnice je nacrtan trapez čije su paralelne stranice 8 cim i 2 cm. Izračunajte površinu trapeza!

8+2=c+c
10=2c
c=5
c2=x2+h2
52=8-22+h2
25=36+h2
h2=36-25=9
h=9=3
T=a+b2·h=8+22·4=5·4
T=20 cm2
T=20 cm2