MR-149 / 5. zadatak

Odrediti prvi izvod sledeće funkcije:

y=2sin x-3cos x

y=2sin x-3cos x

y'=2cosx-3-sinx

y'=2cos x+3sin x