Zadaci -> Geometrija -> Trigonometrija -> Izračunavanje trigonometrijskih funkcija

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 8] [Broj karaktera: 0]

Izrčunajte vrednost donjeg izraza akoj je α=30°.

4-sin α1-sin α-254cos2 α+21+sin α