Zadaci -> Razmišljanje -> Logika -> Osnovne logičke operacije

Odrediti istinitosne vrednosti iskaza:

p3+2x3-2-3x4=2924 ; x=0,5

q35-y-2y-1=1+3y ; y=2pa zatim odrediti istinitosne vrednosti sledećih iskaza:

a) pqp

b) pqp