Zadaci -> Matematička analiza -> Integration -> Integrali racionalnih funkcija