Zadaci -> Matematička analiza -> Integration -> Osnovni integrali

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 2] [Broj karaktera: 0]

Izračunajte donji integral.

x5dx

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 6] [Broj karaktera: 0]

Izračunajte donji integral.

I=x2+1x2-2x23dx

[Težinski nivo: ] [Broj pomoći: 0] [Broj slika: 0] [Broj koraka: 5] [Broj karaktera: 0]

Izračunajte donji integral.

6x2+8x+3dx