Zadaci -> Geometrija -> Vektori -> Mešoviti proizvod vektora