Zadaci -> Algebra -> Linearne jednačine, nejednačine i sistemi jednačnia -> Linearne jednačine

Rešite jednačinu nad skupom realnih brojeva!

undefined

Rešite jednačinu nad skupom realnih brojeva!

undefined