Zadaci -> Geometrija -> Vektori -> Vektorski proizvod vektora