Zadaci -> Geometrija -> Vektori -> Sabiranje i oduzimanje vektora