Examples -> Algebra -> Irrational Equations -> Köbgyököt tartalmazó egyenletek