Zadaci -> Matematička analiza -> Diferencijalni račun -> Izvodi trigonometrijskih funkcija