Példák -> Geometria -> Síkidomok -> Négyszög

Számítsa ki a paralelogramma területét, ha magasságai 3 és 23 cm, az álatluk bezárt szög pedig 60°!

Olyan egyenlőszárú trapézt írtunk egy kör köré, melynek párhuzamos oldalai 8 cm és 2 cm. Mekkora ennek a trapéznak a területe?

A rombusz terölete 100 cm2, hegyesszöge pedig 30°. Számolja ki a rombusz átlóit!

Az ABCD húrtrapéz oldalainak hossza: AB = 5 cm, BC = 2,5 cm, CD = 2 cm és DA = 2,5 cm.

373_1.svg 

a) Számítsa ki a trapéz szögeit!
b) Határozza meg az ABC és ACD háromszögek területének arányát!
c) A trapéz belső szögeit egy-egy 5 mm sugarú körívvel jelöltük. Számítsa ki a négy körív hosszának összegét!

Az ABCD húrtrapéz oldalainak hossza: AB = 5 cm, BC = 2,5 cm, CD = 2 cm és DA = 2,5 cm.

373_1.svg 

a) Számítsa ki a trapéz szögeit!
b) Határozza meg az ABC és ACD háromszögek területének arányát!
c) A trapéz belső szögeit egy-egy 5 mm sugarú körívvel jelöltük. Számítsa ki a négy körív hosszának összegét!