Zadaci -> Algebra -> Nizovi -> Geometrijski nizovi