Zadaci -> Algebra -> Nizovi -> Aritmetički nizovi

Četvrti član aritmetičkog niza je 7 a peti je -5.
Odrediti prvi član niza!

Četvrti član aritmetičkog niza je 7 a peti je -5.
Odrediti prvi član niza!