Zadaci -> Algebra -> Polinomi -> Polinomi sa realnim koeficijentima