Zadaci -> Matematička analiza -> Diferencijalni račun -> Izvodi eksponencijalnih funkicja